Realizátor

Kto môže byť realizátorom?

Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a/alebo vytvára diela v 1 alebo vo viacerých, projektom podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu: architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – počítačové programovanie.


Zároveň musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden rok a mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti voči štátu.

Otvorili sme výzvu pre realizátorov

Prihláste sa teraz

Čo získate registráciou?

Každý oprávnený realizátor, ktorý vyplní kompletnú Žiadosť o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do zoznamu oprávnených realizátorov a podpíše Zmluvu o spolupráci, bude po nadobudnutí účinnosti zmluvy, zaradený do Galérie realizátorov.

V rámci nej dostane priestor na vlastnú prezentáciu. Zároveň ním ponúkané služby a/alebo vytvárané diela sa môžu stať oprávneným predmetom Žiadosti o poskytnutie kreatívneho vouchera.

Galéria realizátorov je miestom, kde si MSP – žiadatelia o kreatívne vouchere budú hľadať svojich budúcich realizátorov.

Ako sa stať súčasťou Galérie realizátorov?

Realizátori sa môžu do Galérie realizátorov zaregistrovať kedykoľvek počas trvania projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.
Galériu realizátorov bude SIEA priebežne dopĺňať a aktualizovať.

1

Je vaša činnosť uvedená v zozname oprávnených činností?

2

Vyplňte žiadosť.

3

Overenie a schválenie realizátora. Po vašej registrácii dostanete notifikačný email, v ktorom vás oboznámime s ďalšími krokmi.

4

Zaradenie do Galérie realizátorov.

Žiadosť o zaradenie subjektu KP do Zoznamu oprávnených realizátorov – úvodná časť

Ďakujeme, Vaše údaje boli uložené.
Na uvedený kontaktný email Vám bol zaslaný verifikačný link. Prosím potvrďte Vašu registráciu kliknutím na tento link.

Nastala chyba. Skúste akciu opakovať neskôr.

  Zakladné údaje

  Typ právnej formy

  ?
  ?

  Odvetvia kreatívneho priemyslu ?

  Štatutárny orgán Subjektu ?

  Poverený štatutárny zástupca - Osoba oprávnená konať v mene realizátora vo vzťahu k NP PRKP

  Údaje tejto osoby môžu byť použité ako údaje kontaktnej osoby ?

  Kontaktná osoba ?

  ?
  Tento email a heslo budú používané pri ďalšej komunikácii za účelom overenia totožnosti.

  Korešpondenčná adresa