SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku umožňuje malým a stredným podnikom dostať sa k profesionálnym službám kreatívneho priemyslu, vďaka čomu môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál. Kreatívcom sa rozšíria možnosti realizácie a otvoria príležitosti na nadviazanie partnerstiev, za účelom sieťovania malých a stredných podnikov z oblasti kreatívneho priemyslu.

Kreatívci, zaujíma Vás ako funguje GALÉRIA REALIZÁTOROV a KREATÍVNE VOUCHERE? Vyberte si vyhovujúci termín a prihláste sa na videokonferenciu, určenú pre všetkých budúcich oprávnených realizátorov! Účasť je bezplatná.

Prihlásiť sa


Online registrácia pre Žiadateľov o kreatívne vouchere v odvetviach: Architektúra, Dizajn, Reklama a marketing a IKT – programovanie je otvorená.

Prihlásiť sa


Aktuálne sú vyhlásené výzvy pre Žiadateľov o kreatívne vouchere v odvetviach: Architektúra, Dizajn, Reklama a marketing a IKT – programovanie.

Zistite viac


vytvor.me

galéria
realizátorov

odvetvia
kreatívneho
priemyslu

vouchere

žiadateľ

realizátor

podujatia

konzultačné
centrá

podpora
kreatívnych
sietí a klastrov

podporné
aktivity

odborné
publikácie